TI--240x300

12 prosent resultatsøkning

Tenk deg et styringsverktøy som bidrar til en resultatsøkning på 12 prosent i løpet av første driftsår! Det har OHS, objekthåndteringssystemet til Teknologisk Institutt gjort. CodeIT står bak utviklingen. Teknologisk Institutt AS (TI), har kalibrering som forretningsområde, og håndterer mange tusen objekter hvert år. Det er en møysommelig prosess fra registrering i varemottak til utstedelse av kalibreringsbevis for instrumentet/objektet. Kort sagt er kalibrering å måle verdi opp mot en sannhet. – Vi selger tillit, slår Jan Tore Gjendem fast. Han er direktør for kalibrering hos TI.

Fra registrering til kalibreringsbevis. Prosessen frem til et kalibreringsbevis består av en rekke komplekse operasjoner som gjennomføres i laboratorier og fra utstyrte biler som kjører Norge på kryss og tvers. TI har ca. 10 000 ulike type instrumenter i sitt register, og hvert instrument har ofte flere ulike modeller. - Denne kompleksiteten ønsket vi løst på en enkel måte. Det fantes verken en fasit, eller et fullgodt system som håndterte dette, forteller Gjendem som tilføyer at TIs gamle system inneholdt 290 ulike tilpasninger for at det skulle kunne utføre de oppgavene som kreves.

Det var før CodeIT kom på banen.- Et komplekst system med mange varianter, krevde at vi måtte gå for en skreddersydd løsning for å få et godt verktøy. Gjendem sier at samme prosedyre som krevde 24 tasteklikk tidligere, gjøres nå med kun fire. Med 20 sparte tasteklikk, forstår vi at systemet har bidratt sterkt for resultatsøkningen som er oppnådd. Last ned hele rapporten her.

Bilde av Jan Tore Gjendem, direktør Kalibrering, Teknologisk Institutt