Gratis programvare for etikettdesign

CodeIT slipper gratis programvare for etikettdesign og print på MAT & EMBALLASJE

På messen MAT & EMBALLASJE vil vi vise hva CodeIT tilbyr av ekspertise og produkter som gjør industriell merking, AutoID og automatisk datafangst smartere. programvaren CodeIT Freeware Etilkettdesign og print er gratis! Et enkelt verktøy for å designe og skrive ut etiketter. Vi gir veiledning og tips.

Boliden Odda

Bolidens sinkfabrikk i Odda investerer i ny hardware fra CodeIT for industriell merking av sinkbarrer

Det nye utstyret utvider selskapets leveranse fra 2011 som også omfattet selskapets egenutviklede integrasjonsverktøy CodeIT Enterprise for identifisering, merking og sporing av produkter.

Read more

Marine Harvest

Marine Harvest inngår storkontrakt med CodeIT AS på merking og sporing av fiskekasser

Kontrakten omfatter leveranse av programvaren CodeIT Enterprise med systemintegrasjon som knytter sammen bedriftens produksjon, sporing og ordredata. Dette er en konfigurerbar løsning

utviklet av fagspesialister på industriell merking og sporing, prosessautomasjon og vareflyt. Programvaren CODEIT Enterprise har en unik funksjonalitet.

Read more