Ny standard for merking og etikettering av fisk og fiskevarer

HAR DIN BEDRIFT TAPT PENGER PGA. MANGLENDE MERKING?

Bransjen har som mål at din bedrift skal innføre standarden innen utgangen av 2013.
Trenger du hjelp til dette?

Du må selv ta ansvaret for at kunnskap og forståelse om den nye standarden blir omsatt til handling. Hvordan er din bedrift forberedt på å møte disse utfordringene?

Ny standard krever et minimum av 15 forskjellige informasjoner, hvorav
6 skal være uttrykt gjennom strekkodesymbolet GS1 128.

Read more