Norge i tet med merking av fiskeemballasje

Norge er det første landet i verden som innfører standardisert merking av fiskeemballasje og paller.

Store aktører som Marine Harvest har allerede gjennomført implementeringen i alle sine anlegg i Norge. Nå er tiden kommet for de mindre sjømatbedriftene, og fem bedrifter er valgt ut til et pilotprosjekt.

Read more