Vilka vi är och vad vi tror på

CodeIT är ett nyskapande företag med hög expertis inom industriell identifiering, märkning och spårbarhet. Företaget består av personer med lång erfarenhet och bakgrund inom industriell IT och märksystem. Uppdrag från alla typer av industrier under mer än 20 år har gett oss en bred och allsidig kompetens, vi är idag en totalleverantör av verksamhetskristisk utrustning.sweden-654271_1280

Vi angelägna av resultatet som vi skapar tillsammans med våra kunder, det präglar vårt företag, produkterna och våra projekt. På CodeIT delar vi tre gemensamma värden. Det säger något om vad vi tycker är viktigt för att kunna göra ett bra jobb, såväl yrkesmässigt som medmänskligt.

Öppenhet
Är genomgående, i allt från tekniska val till hur vi möter andra människor eller ideér. Vi värdesätter en positiv och konstruktiv hållning. Det gör oss lösningsorienterad och tillmötesgående.

Samverkan
Att samverka är ett centralt tema för oss. Det ger sig utryck internt men också externt, tekniskt såväl som organisatoriskt. Vi vill skapa en helhet av något som är mer än summan av delarna. Vi mäter bidraget utifrån hur bra det passar in i helheten.

Utmanare
Det ligger mycket energi i att vilja förändra något, oavsett om det sker på företagsnivå, marknaden eller på personliga planet. Som utmanare ställer vi frågor och är villiga att jobba hårt för det vi står för.