Vinnere av CodeIT’s julekalender 2015 er:

Nissen

Alle vinnerne får en liten overraskelse i posten!  

1: Geir Ingulstad 2: Gro Nilsen 3: Jan-Otto Kaino 4: Anette Engvoll 5: Hojatollah Ghanavatian 6: Gunn Marit Stenvoll 7: Ove Bakåsmoen 8: Turid Eide 9: Bjørn Kolsrud 10: Vidar Tuer 11: Mehrrokh Sadeghi 12: Jørn Martinsen 13: Santhira 14: Bjørn Myhre 15: Maria Rønneberg 16: Reno Dimmen 17: Nina Wahlqvist 18: Jan Neråsen 19: Kenneth Røgeberg 20: Bjørn Stamnes 21: Jan Ola Claesson 22: Yngve Krokann 23: Per Eriksen 24: Stein Skiaker. 

Effektiv løsning for industrielle dokumentasjonskrav

eMRB-848x480

Forbedret konkurransekraft for oljeindustrileverandører med eMRB.

Dokumentasjonskrav i oljeindustrien er blitt en stor kostnadsdriver. CodeIT eMRB™ er en fullverdig løsning som på en enkel og metodisk måte forenkler arbeidet med å oppfylle dokumentasjonskravene. Vår unike løsning reduserer også dokumentasjonskostnadene dramatisk.

Hva kan din bedrift oppnå? Hvor mye kan dere spare av tid og kostnader?
Ta kontakt og la oss vise dere tallene.
Se http://codeit.no/programvare/emrb/

Se CodeIT-løsninger for fiskeribransjen på Aqua Nor 18.-21. aug. i Trondheim

ForsidebildeBrosjyre1-500x261CodeIT har levert en svært stor og kompleks løsning for merking av fiskekasser til Marine Harvest. CodeIT-løsningen inkluderer en
helt ny måte å holde orden på kasser med fisk gjennom hele verdikjeden, inkludert håndtering av omstabling og feilsituasjoner.

 

 

Til fiskerelatert bransje har vi ut over Marine Harvest levert til bl.a.:

  • Pelagia Liavåg (automatisk merking på 13 pakkelinjer og 2 palleteringslinjer. Lageroversikt og utekspedering)
  • Coldwater Prawns of Norway (pakking på Senjahopen og HK i Ålesund) 
  • EWOS (blekkstrålemerking og automatisk etikettering av storsekk i Florø, Bergneset og Halsa)
  • BioMar (blekkstrålemerking og automatisk etikettering av storsekk i Myre og på Karmøy)
  • F/T Arctic Swan (manuell etikettering på båt – reker og hvitfisk)
  • F/T Olympic Prawn (manuell etikettering på båt – reker og hvitfisk)
  • F/T Remøy (manuell etikettering på båt – reker)
  • Pelagia Egersund (automatisk etikettering, lageroversikt og utekspedering)
  • Global Fish Egersund (automatisk etikettering, lageroversikt og utekspedering)

Velkommen til en merking- og sporingsprat på vår stand F-532.

 

Se http://aqua-nor.no/

Norge i tet med merking av fiskeemballasje

Norge er det første landet i verden som innfører standardisert merking av fiskeemballasje og paller.

Store aktører som Marine Harvest har allerede gjennomført implementeringen i alle sine anlegg i Norge. Nå er tiden kommet for de mindre sjømatbedriftene, og fem bedrifter er valgt ut til et pilotprosjekt.

Read more

Ny standard for merking og etikettering av fisk og fiskevarer

HAR DIN BEDRIFT TAPT PENGER PGA. MANGLENDE MERKING?

Bransjen har som mål at din bedrift skal innføre standarden innen utgangen av 2013.
Trenger du hjelp til dette?

Du må selv ta ansvaret for at kunnskap og forståelse om den nye standarden blir omsatt til handling. Hvordan er din bedrift forberedt på å møte disse utfordringene?

Ny standard krever et minimum av 15 forskjellige informasjoner, hvorav
6 skal være uttrykt gjennom strekkodesymbolet GS1 128.

Read more

Nye krav til merking av næringsmidler

Fra 13. desember 2014 blir det nye regler for merking av mat i Norge. Det nye regelverket for «matinformasjon» skal gjøre det enklere for forbrukerne å lese og forstå hva maten inneholder. Se artikkel fra Mattilsynet her.

Krevende merkeoppgave i Byggma-gruppen

I forbindelse med innføring av ny bransjestandard for merking og identifisering i trelastbransjen, ble bl.a. Byggma-gruppen stilt ovenfor nye utfordringer på sine produksjonsanlegg. Etter dialog med mange leverandører, og utførte tester, ble CodeIT valgt som samarbeidspartner til fabrikkene Forestia Braskereidfoss og Forestia Kvam. Oppgaven er spesielt krevende pga. stor informasjonsmengde, produktets overflate, behov for strekkode GTIN 13, hastighet og tøft miljø på produksjonslinjene.

Read more

Gratis programvare for etikettdesign

CodeIT slipper gratis programvare for etikettdesign og print på MAT & EMBALLASJE

På messen MAT & EMBALLASJE vil vi vise hva CodeIT tilbyr av ekspertise og produkter som gjør industriell merking, AutoID og automatisk datafangst smartere. programvaren CodeIT Freeware Etilkettdesign og print er gratis! Et enkelt verktøy for å designe og skrive ut etiketter. Vi gir veiledning og tips.

Boliden Odda

Bolidens sinkfabrikk i Odda investerer i ny hardware fra CodeIT for industriell merking av sinkbarrer

Det nye utstyret utvider selskapets leveranse fra 2011 som også omfattet selskapets egenutviklede integrasjonsverktøy CodeIT Enterprise for identifisering, merking og sporing av produkter.

Read more

Marine Harvest

Marine Harvest inngår storkontrakt med CodeIT AS på merking og sporing av fiskekasser

Kontrakten omfatter leveranse av programvaren CodeIT Enterprise med systemintegrasjon som knytter sammen bedriftens produksjon, sporing og ordredata. Dette er en konfigurerbar løsning

utviklet av fagspesialister på industriell merking og sporing, prosessautomasjon og vareflyt. Programvaren CODEIT Enterprise har en unik funksjonalitet.

Read more