Der det er kaos, skaper vi orden

Det er utfordrende å møte kravene fra marked og myndigheter om en effektiv og sikker forsyningskjede med full sporbarhet.

CodeIT Enterprise er skapt for å kunne tilpasses løpende endringer i organisasjonen og dens omgivelser. Da blir ikke nye krav en trussel, men en muligheter til å skape konkurransefortrinn og bedre resultater.

CodeIT Enterprise er et åpen programvareløsning, designet for å møte hver enkelt kundes spesifikke behov. Med CodeIT Enterprise bygger vi effeCodeIT Bildktive industrielle løsninger for identifisering, registrering, merking og sporbarhet.

  • Tilpassede brukergrensesnitt
  • Datautveksling med eventuelle ERP / MES / OEE systemer
  • Lokal database
  • Datautveksling med eksterne databaser
  • Automatisk datafangst
  • Bane- og sekvensstyring
  • Kommunikasjon med skannere, vekter etc.

Se løsninger med CodeIT Enterprise

CodeIT løser alt fra enkle strekkoder for små bedrifter til installasjoner på flere samvirkende lokasjoner og systemer. CodeIT Enterprise dekker behovet her og nå, men kan tilpasses fremtidige behov og omgivelser.

Ingen bedrift er for liten og ingen er for stor.

Kontakt oss for demo av CodeIT Enterprise.

 

35
36