Där det är kaos, där skapar vi ordning

Det är en utmaning att anpassa sig till kraven från marknad och myndigheter, i framtiden kommer kraven på en effektiv och säker värdekedja med full spårbarhet att öka. Att vara självgående och anpassningsbar är en förutsättning för att skapa ordning och utveckla sig i önskad riktning, på egna villkor.

CodeIT Enterprise har sin utgångspunkt i att det enda konstanta i världen är förändring.
Då blir förändringar och komplexitet inte ett hot, det blir möjligheter att skapa konkurrensfördelar och bättre resultat.

CodeIT Enterprise är en öppen och egenutvecklad standardprodukt, konstruerad för att täcka varje kunds särskilda behov. Med CodeIT Enterprise bygger vi effektiva industriapplikationer för identifiering, registrering, märkning och spårbarhet.

CodeIT Enterprise finns i en programversion och konfigureras enligt kundens specifika behov, även efter driftsättning.

CodeIT Enterprise samlar kundens alla datakällor och enheter i ett överskådligt gränssnitt CodeIT Bildoch får systemen att samverka.

Kunden kan investera i utrustning och göra anpassningar när som helst -val av utrustning bestämmer kunden själv, CodeIT Enterprise är flexibelt gällande fabrikat på hårdvara.

Det ger oss en unik position på marknaden där kunden blir självgående och anpassningsbar.

Vi ger mest flexibilitet, ett system som baseras på CodeIt Enterprise innehåller bl.a. följande.

Konfigurerbarhet, även efter driftsättning
Kommunikation med alla märksystem
Kundanpassat användargränssnitt
Datautbyte med alla ERP-/MES-/OEE-system
Lokal databas
Datautbyte med externa databaser
Automatisk datafångst
Ban och sekvensstyring
Kommunikation med scanner, våg, x-ray, vision, truckterminal, etc.

CodeIT Enterprise täcker behovet här och nu men är samtidigt öppet för kommande behov, hos oss är det en standardprodukt att göra justeringar.

Branschlösningar med CodeIT Enterprise

CodeIT löser allt från enkla streckkoder på mindre företag till installationer på flera siter i en stor koncern. Vi är nyskapande och ger kunderna tekniska, ekonomiska och operativa fördelar. Vi är mycket angelägna om resultaten vi skapar tillsammans med våra kunder, det präglar vårt företag, produkterna och våra projekt. Vi kan visa upp flera spännande kunder och intressanta lösningar.

Inget företag är för litet och inget är för stort.

Kontakt oss for demo av CodeIT Enterprise.

 

35
36