Norge er det første landet i verden til å innføre en standardisert merking av fiskeemballasje og -paller. Se informasjon om standarden NS 9405:2014 her.

Vi gjør industriell merking og sporbarhet enkelt å forstå.

Vi dekker kundenes behov her og nå, men holder åpent for fremtidige endringer, krav og direktiver fra industrien.

Løsninger fra CodeIT gjør det enkelt å gjøre tilpasninger og justeringer.

Fisk-idag-150

Pelagia-150

Fisk-idag-150

biomar-150