Vi gör industriell automatisk identifiering, märkning och spårbarhet lättförståelig. Vi täcker kundens behov här och nu men håller öppet för framtida förändringar, nya krav och nya direktiv från branschen. Hos oss är det en standardprodukt att göra anpassningar och justeringar.

52