Vi gjør industriell merking og sporbarhet enkelt å forstå.
Vi dekker kundenes behov her og nå, men holder åpent for fremtidige endringer, nye krav og nye direktiver fra industrien.
Løsninger fra CodeIT gjør det enkelt å gjøre tilpasninger og justeringer.

52

chemring nobel

borregaard

Kronos

chemring nobel