Content Image

Content Image

Alle CE-merkede byggevarer skal ha referansekode til ytelseserklæringen for produktet
Koden skal inkluderes i den fysiske produktmerkingen

CodeIT og coBuilder har inngått et samarbeid som gjør det enkelt å inkludere den obligatoriske referansen til ytelseserklæringen på merkingen/etiketten. Når du har lagt inn produktets ytelser i DoPcreator (coBuilders system for å lage, oversette og distribuere ytelseserklæringer), vil disse ytelsene, samt all annen pålagt informasjon i dokumentet, sendes til CodeIT Enterprise. Denne informasjonen inkluderes i den fysiske produktmerkingen og dermed tilfredsstiller du kravene til å CE-merke produkter i henhold til EU’s byggevareforordning og norsk Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).

Les her om

hvilke produkter som skal CE-merkes
hvordan du merker dine byggevarer med den nye, obligatoriske ytelseserklæringen.

For å vite mer om hvordan CodeIT kan hjelpe deg klikk her