Farmasøytisk industri er underlagt de mest detaljerte og omfattende myndighetskrav.

Vi gjør industriell merking og sporbarhet enkelt å forstå. Vi dekker kundenes behov her og nå, men holder åpent for fremtidige endringer, nye krav og nye direktiver fra industrien.

Løsninger fra CodeIT gjør det enkelt å gjøre tilpasninger og justeringer.

Läkemedel 1

Lakemedel

gehealthcare-150

Fresenius-Kabi-150