Lovgivning i matsektoren er omfattende. Et nøkkelbegrep i næringsmiddelindustrien er merking og sporbarhet. Hovedformålet er å gi forbrukerne trygg mat.

Vi gjør industriell merking og sporbarhet enkelt å forstå.
Vi dekker kundenes behov her og nå, men holder åpent for fremtidige endringer, krav og direktiver fra industrien.

Løsninger fra CodeIT gjør det enkelt å gjøre tilpasninger og justeringer.