Märkning är väsentligt för full spårbarhet och behovet av att kunna spåra produkter och information i hela värdekedjan har ökat de senaste åren. Kraven på en effektiv och säker värdekedja kommer att fortsätta öka i framtiden, det kommer att krävas flexibla system och arbetssätt för att på begäran kunna lämna spårbarhetsinformation till kontrollmyndigheterna.

Spårbarhet appliceras olika, det gäller att enkelt kunna förändra och justera när ändrade lagkrav och nya direktiv från respektive myndighet kommer.

CodeIT Enterprise ger tillgång till data och ändringar kan göras i realtid. Med CodeIT Enterprise kan kunder själva registrera, redigera och få tillgång till den information eller funktion som är nödvändig, i ögonblicket och för alltid.
CodeIT Enterprise samlar alla datakällor och existerande hårdvara i ett överskådligt gränssnitt och får systemen att samverka. Utgångspunkten med spårbarhet är att alla i värdekedjan är uppdaterade och handlingskraftiga på sitt område.

train-445392_1280