Marine Harvest

Marine Harvest inngår storkontrakt med CodeIT AS på merking og sporing av fiskekasser

Kontrakten omfatter leveranse av programvaren CodeIT Enterprise med systemintegrasjon som knytter sammen bedriftens produksjon, sporing og ordredata. Dette er en konfigurerbar løsning

utviklet av fagspesialister på industriell merking og sporing, prosessautomasjon og vareflyt. Programvaren CODEIT Enterprise har en unik funksjonalitet.

Dette er en langsiktig investering for Marine Harvest og en del av deres vekststrategi. CodeIT ble valgt fordi vi viste stor evne til å finne innovative løsninger som gir Marine Harvest konkurransefortrinn. Vi hadde også det beste tilbudet når det kom til fleksibilitet, brukervennlighet og gjennomført bruk av åpne standarder på alle avgjørende fagområder som automasjon, sporing og systemintegrasjon.

Leveransen til Marine Harvest er den største kontrakten noensinne innenfor industriell etikettering, merking og datafangst i norsk næringsmiddelindustri.