Allt i ett paket

från förstudie till överlämnat projekt.

CodeIT Enterprise är en långsiktig lösning, en verktygslåda för att bygga industriapplikationer. Innehållande integrering, etikettering, märkning, kommunikation, automation, grafiskt användargränssnitt med mera. Vi börjar från grunden och tänker helhet från första stund.

För att säkerställa en effektiv systemlösning baserat på CodeIT Enterprise så börjar våra projekt oftast med en förstudie där vi går igenom bakgrund, existerande funktioner och utrustning, önskemål och avgränsningar. Förstudien svarar på om projektet kan genomföras enligt kundens förväntningar och utmynnar i ett lösningsförslag samt offert som ligger till grund för att starta projekt.

56
Projektgenomförande När förstudien ligger i linje med kundens förväntningar startar projekt att driftsätta CodeIT Enterprise. En specifikation tas fram som beskriver hur CodeIT Enterprise skall konfigureras och hur integrationen med övriga system och hårdvara ser ut.

Tekniskt sätt så samlar vi alla datakällor och enheter i ett överskådligt gränssnitt och vi får systemen att samverka.
55 All kommunikation i CodeIT Enterprise är baserat på TCP/IP. Konfigurationen lagras som XML-filer en programkatalog på en PC och/eller server.
  • Specifikation
  • Konfiguration
  • Testning
  • Installation
  • Driftsättning
  • Utbildning
  • Uppföljning