För att märka produkter, emballage och pall finns det olika teknologier att använda. Flera olika faktorer är
avgörande för valet av teknologi på skrivare. Gemensamt för märkningen är att det ställs krav på läsbarhet och
kvalitet. När märkningen är korrekt blir hela logistikkedjan effektivare. Läsbar märkning är även en förutsättning
för en effektiv automatiserad hantering av godset och även en förutsättning för full spårbarhet.

CodeIT är en totalleverantör och erbjuder skrivare inom alla teknologier, vi hittar lösningen för dig oavsett vad
som skall märkas.

  • Etikettmärkning
  • Bläckstrålemärkning
  • Lasermärkning
  • TTO märkning

Klicka på bilden för att se video.
Products

Products