train-445392_1280

RFID-løsninger gjennom leveranser til flere produksjonsbedrifter. Vår erfaring er at det bør gjøres en grundig vurdering av teknologi og løsningsalternativer i en tidlig fase i prosjektet.

Ta kontakt med oss for en nærmere vurdering.

D-pak skriver med RFID og automatisk etikett påsetting.