Termotransfer folie
Det finns tre olika kvaliteter av termotransferfolie, vax, vax/harts och harts. Vilken typ av kvalitet som passar bäst är avhängt på vilket material man skall printa på och vilken beständighet på trycket man vill uppnå.

Vi hjälper dig att hitta den kvalitet av termotransferfolie som passar bäst.

Bläck
Det finns olika typer av bläck avsedda för bläckstrålemärkning. Vilken typ av bläck som passar bäst för produkten eller emballaget är avhängt på materialet man skall skriva på.

Vi hjälper dig att hitta ett bläck som uppfyller kraven för bläckstråleskrivaren och materialet det skall skrivas på.

Products

sweden-654271_1280