Alt i én pakke

fra mulighetsstudie til ferdig installasjon.

CodeIT Enterprise er en langsiktig løsning, en verktøykasse for å bygge og vedlikeholde industriapplikasjoner. Dette omfatter bl.a. integrasjon, merking, kommunikasjon, automatisering, grafisk brukergrensesnitt.

Vi tenker helhet og fleksibilitet fra første stund.

For å sikre en effektiv systemløsning vil vi anbefale en mulighetsstudie hvor vi går gjennom bakgrunn, eksisterende funksjoner og utstyr, behov, ønsker og begrensninger. Mulighetsstudien gir svar på om prosjektet kan gjennomføres i henhold til kundens forventninger og resulterer i et løsningsforslag som underlag for en gjennomgang og evnt. beslutning.

56
Prosjektgjennomføring
Når mulighetsstudien er i tråd med kundenes forventninger starter prosjekter for å sette CodeIT Enterprise i drift. Vi utarbeider en spesifikasjon som beskriver hvordan CodeIT Enterprise skal konfigureres og hvordan integrasjon med andre systemer og hardware skal gjennomføres.
Teknisk sett så samler vi alle datakilder og enheter i et grafisk grensesnitt, og vi får systemene til å fungere sammen.
55 All kommunikasjon i CodeIT Enterprise er basert på TCP/IP. Konfigurasjonen lagres som XML-filer i en programkatalog på en PC og/eller server.