content_07-1024x574

content_12-1024x574


CodeIT AS sin enkle forretningsfilosofi er å være konsentrert om det vi er best på, dvs. industrielle, innovative og fleksible løsninger med åpne grensesnitt uten behov for spesialprogrammering. Mange opplever i dagens industri at det kan virke komplisert å få forskjellige systemer til å utveksle data på en effektiv og god måte. CodeIT har knekt denne koden med «verktøykassen» CodeIT Enterprise. Gjennom flere leveranser til betydelige industrikonsern i Norge og Norden har vi fått bekreftet at våre løsninger på en god måte tilfredsstiller kundenes krav og ønsker.

CodeIT Enterprise er en generell programvare utviklet for å kunne løse applikasjoner innenfor industriell AutoID og automatisk datafangst, basert på konfigurasjon og systemintegrasjon i stedet for programmering.

De viktigste elementene i en CodeIT-konfigurasjon er:

Dataprofiler

Konfigurering av koblinger til ulike datakilder. Det kan være databaser og db-prosedyrer, importfiler av forskjellige typer, eller interne databaser i form av XML-filer.
Dataprofiler er også kommunikasjon (system integrasjon) mellom CodeIT og andre systemer.

Linjer og utstyr;

Konfigurering av produksjonslinjer og utstyr – etikettprintere, blekkstråleskrivere, skannere, vekter etc.

Operatørbilder,

Konfigurering av grensesnittet mot operatørene

Variabler

(User Defined Fields), Konfigurering av interne variabler og forutsetninger

Etikett-/printdesign,

Layouter defineres. Er ikke avhengig av å knytte layout mot en spesifikk printer

Sekvenser,

Konfigurering av hendelsesforløpet for en definert funksjon
All kommunikasjon i CodeIT Enterprise er basert på TCP/IP. Konfigurasjon lagres som XML-filer i kun én programkatalog på en PC og/eller Server.

CodeIT Enterprise Systemskisse