Huvud kompetens CodeIT är öppna och effektiva system för att identifiera, spåra och identifiera / dokumentation av industrivaror. Våra lösningar bygger på standarder och lagstadgade krav. Således kommer våra kunder alltid vara säker på att ha den bästa grunden för att möta dagens och framtidens krav på dokumentation av sina leveranser.

Förutom CodeIT Enterprise (märkningssystem) har utvecklat ett system för dokumentation av stålkonstruktioner i oljesektorn, som kallas CodeIT eMRB.