Manufaturing Record Book, MRB processen har aldrig varit enklare.

Att vara underleverantör inom olje- och gasindustrin kräver korrekt dokumentation. Ett projekt innehåller tiotusentals dokument- en dokumentationshantering som är tidskrävande och kostar pengar.
Med CodelT eMRB ™ har dokumentationsprocessen aldrig varit enklare. CodelT eMRB ™ är en industrilösning som förbättrar säkerheten och innehåller sammanställning av all relevant
information gällande projektet. Kvalitén ökar och både kostnader och leveranstider reduceras.

eMRB ™ lösningen indexerar all information om en produktionsorder på ett snabbt, säkert och hanterbart sätt. eMRB ™ registrerar dokument, all väsentlig information och styrdata
i en databas. Istället för tusentals dokument- en fullständig Manufaturing Record Book helt enligt kundens krav, elektroniskt.

CodeIT erbjuder en säker och sluten molnlösning för eMRB ™. Våra molnlösnings tjänster är säkrade enligt lagar och förordningar, och vi erbjuder omfattande säkerhet, inklusive
två separata datacenter för redundanta tjänster.

  • Data matas in en gång
  • Data kan skrivas in samtidigt som den skapas
  • Data som anges av dataägaren ger förbättrad datakvalitet
  • Starkt fokus på rätt inmatning av data
  • Automatiska konsekvent kontroll för att förenkla slutverifiering
  • Förenklat arbetsflöde där alla parter har tillgång till samma uppgifter
  • Betydande besparingar med CodelT eMRB ™

Ladda ner broschyr