Vi är alltid stöttepelare när det gäller din CodeIT Enterpriselösning eller andra produkter levererade från oss. Vi engagerar oss och skräddarsyr den typ av service och support som passar bäst. För oss ligger fokus på att kundupplevelsen skall vara så positiv som möjligt och vi värdesätter relationen med våra kunder genom att ha hög tillgänglighet och snabba återkopplingar.

Remote support Kaos
On-site support Kaos
  • Remote
  • Onsite
  • Förebyggande
  • Avtal
  • Tillgänglighet