Redo för en värld i ständig förändring

CodeIT har sin utgångspunkt i att det enda konstanta i världen är förändring. Då blir inte förändringar och komplexitet ett hot, det blir möjligheter att skapa konkurrensfördelar och bättre resultat. I Allt vi gör arbetar vi för att våra kunder skall vara bäst möjligt förberedda i framtiden genom att hantera ögonblicket.

Vi gör industriell Auto ID smart

Med en öppen och egenutvecklad standardprodukt konstruerad för att täcka varje kunds specifika behov är vår målsättning att ge varje enskild kund tekniska, ekonomiska och operativa fördelar. Vi har bra genomförandeförmåga och mycket hög kompetens inom produkt, system, applikation, teknologi och teknik. Vi säkrar kvalitet i alla led tillsammans med erkända partners inom teknologi och hårdvara från ledande leverantörer.

Engagerad stöttepelare

Våra främsta karaktärsdrag i kommunikation och framtoning är:
Hjälpsamhet - Andra upplever att vi uppfattar deras situation . Vi engagerar oss i andras problemställningar och hittar lösningar.
Enkelhet - Även om vi jobbar med komplexa system så skall det vara enkelt att förhålla sig till oss.
Smartness - Kunderna skall tänka att det vi gör är smart. Antingen om vi levererar en ny exklusiv utrustning eller en omfattande installation.

Ger kunden mest flexibilitet

Kunden kan koppla all existerande hårdvara till aktuella IT-System och det står kunden fritt att välja hårdvara från annan leverantör.

Du får full kontroll genom hela värdekedjan

Vi gör att ala relevanta användare får full kontroll inom sitt ansvarsområde. Att få full kontroll är ett odiskutabelt positivt värde, som vi kan leverera. Kunden ger inte ifrån sig kontrollen genom att anlita oss, tvärt om.

Konstruerat för tillväxt

Våra kunder har krav och tillväxtmål. I detta sammanhang är det relevant att prata om varför CodeIT är det rätta valet. CodeIT är redo för en värld i förändring, vi gör industriell Auto ID smart.
Gemensamt för våra kunder är att de vill vara uppdaterade och handlingskraftiga. I förhållande till andra tror vi oss ge kunderna mest flexibilitet. Det hänger ihop med att vi lovar kunden full kontroll. Grunden är att kunden blir mer självgående och anpassningsbar. Kunden får tillgång till data och kan göra ändringar i realtid. Vi har förenklat komplexiteten på ett övergripande sätt. Kunden blir oberoende av totalleverantör och fri från system som inte pratar med varandra. När förändringar kommer är det enkelt att justera för CodeIT är uppgraderingsbart.
Operatören får allt samlat i ett enkelt gränssnitt, fabrikschefen upplever färre fel, bättre kvalitet och anpassningsmöjligheter i produktionen, IT-Chefen når förbättrad kvalitet och ledningen ser ökad produktivitet och vinst.