Vi har som utgångspunkt att det enda konstanta i världen är förändring, vår inställning ger konkurrensfördelar. På CodeIT sätter vi ett stort värde i att kunden hela tiden skall kunna göra sina egna val för att ha möjlighet att utveckla sig i önskad riktning, på egna villkor. Med CodeIT behåller kunden kontrollen genom värdekedjan. Alla relevanta användare skall ha full kontroll på sitt ansvarsområde, det är ett odiskutabelt positivt värde och betyder bäst möjligt självgående och anpassningsbar.

Tydliga egenskaper hos CodeIT som representerar konkreta fördelar för kunden – var för sig och tillsammans.

Realtid
Vi låter kunden registrera, redigera och att få tillgång till den information eller funktion som är nödvändig, i ögonblicket och för alltid.
Alla känner till aktuell status inom sitt ansvarsområde. Det ger ett värdefullt beslutsunderlag och en trygghet i verksamheten.

Helhetssyn
Där det finns kaos där skapar vi ordning. Vi börjar från grunden och vi tänker helhet från första stund. Tekniskt så samlar vi alla
datakällor och enheter i ett överskådligt gränssnitt och vi får systemen att samverka. Vi bidrar därmed till god kommunikation och synlighet genom hela kundens organisation. Det underlättar för ett bra lagarbete. Central hantering av etikettlayouter är ett av flera exempel på hur vi tänker helhet.

Oberoende
Kunden kan investera i utrustning och göra anpassningar när som helst. Vi finns tillgängliga som medspelare men är också positiva om kunden använder egna resurser och vill vara självständig. Oberoendet ger stor flexibilitet.

Skalbarhet
Vi täcker kundens behov här och nu, men håller öppet för kommande behov. Ser kunden möjligheter att växa är det enkelt att utveckla och göra förändringar. Finns det behov av att ta bort något så är det också möjligt. För oss är det en standardprodukt att göra justeringar för kunden.