CodeIT – Tracking and traceabilty and production automation solutions

Why Cermaq chose CodeIT

SẢN PHẨM

Sản phẩm CodeIT Enterpise™ được biết đến với độ linh hoạt tuyệt vời và khả năng thích ứng cực nhanh khi có thay đổi về thiết bị hay quy trình sản xuất. Tại CodeIT chúng tôi xây dựng giải pháp 100% dựa trên yêu cầu thực tế từ quy trình sản xuất của khách hàng. Với CodeIT, khách hàng yên tâm và sẵn sàng cho mọi sự thay đổi.

TẦM NHÌN

Sứ mệnh của CodeIT là mang lại giá trị và mối quan hệ hỗ trợ bền lâu với khách hàng. Chúng tôi không chỉ cung cấp những giải pháp thiết thực, mà còn là chia sẻ kinh nghiệm. Với CodeIT, nhà quản lý an tâm với một giải pháp hữu dụng xuyên suốt chuỗi giá trị, hỗ trợ nhanh chóng, và sẵn sàng cho sự phát triển về lâu dài.

News

February 18, 2020

Why Cermaq chose CodeIT.

Cermaq, the world’s leading producer of fresh salmon, must deal with processing millions of pristine fresh fish and challenging supply chain logistics for worldwide distribution every […]
December 17, 2019

CodeIT LegalPrint, easy to integrate software solution

Tracking and traceability specialists CodeIT of Norway hit new milestone with EU certification of CodeIT LegalPrint software. CodeIT LegalPrint is an easy to integrate software solution […]
November 6, 2019

Hot new customer for CodeIT industrial software solution.

Unique CodeIT traceability solution to link all production documentation digitally at C.H. Evensen Industriovner AS. C.H. Evensen Industriovner AS (CHE) is a leader in the manufacture […]
October 29, 2019

Aker Solutions moves forward with CodeIT

Aker Solutions, a giant in their field with 16 000 employees in 20 countries, has chosen the CodeIT eMRB solution (electronic Manufacturing Record Book) to gather and […]

Some references

Tiếng Việt